Ưu Điểm

Lợi Ích Vay Tín Chấp Ngân Hàng Q.Tế Hàn Quốc

  1. Lãi suất cố định HẤP DẪN 0.7% – 1.1% / tháng

  2. Hạn mức vay 500 TRIỆU ĐỒNG

  3. KHÔNG cần bảo lãnh hay thế chấp

  4. Thời gian xét duyệt NHANH

  5. Thời hạn vay linh hoạt từ 1 NĂM đến 5 NĂM

  6. Thủ tục vay vốn ĐƠN GIẢN

  7. Giải ngân NHANH từ 3 đến 5 ngày làm việc

  8. KHÔNG phí bảo hiểm khoản vay.

Bạn quan tâm và sẵn sàng để
nhận khoản vay nhanh nhất?